Class Start Notice 2078

AttachmentSize
PDF icon Application for Character Certificate.pdf544.81 KB
PDF icon Result of alternatives of Medical Laboratory Technology 2080.pdf81.4 KB
PDF icon रजिष्ट्रेशन सम्वन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना602.19 KB
PDF icon शैक्षिक वर्ष 2080/081 काे प्रथम वर्षमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूकाे कक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना424.85 KB
PDF icon डेन्टल साइन्स् र फिजियोथेरापी कार्यक्रममा बैकल्पिक सुचिका विद्यार्थीहरूकाे नतिजा र भर्ना सूचना 1.52 MB
PDF icon SUCHANA.pdf447.72 KB
PDF icon डेन्टल साइन्स् र फिजियोथेरापी कार्यक्रममा बैकल्पिक सुचिमा रहेका परीक्षार्थिहरूलाइ निबेदन पेस गर्ने सम्बन्धि सूचना311.57 KB
PDF icon डेन्टल साइन्स् र फिजियोथेरापी कार्यक्रममा बैकल्पिक सुचिका विद्यार्थीहरूकाे नतिजा र भर्ना सूचना 1009.57 KB
PDF icon फिजियोथेरापी कार्यक्रममा बैकल्पिक सुचिमा रहेका परीक्षार्थिहरूलाइ निबेदन पेस गर्ने सम्बन्धि सूचना500.43 KB
PDF icon परीक्षा फाराम भर्न छुट भएका प्रशिक्षार्थीहरुलाइ परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सुचना438.41 KB
PDF icon फिजियोथेरापी कार्यक्रममा बैकल्पिक सुचिका विद्यार्थीहरूकाे नतिजा र भर्ना सूचना 1.02 MB